Wat is Community Art?

Community art is kunst voor, door en met de buurt zelf. Het zijn projecten waarbij de kunstenaar(s) en buurtbewoners samen optrekken om kunst te creëren. Dat kan een blijvend kunstwerk zijn, zoals een muurschildering,  of een kunst- en cultuuractiviteit zoals een kunstroute met optredens van wijkbewoners. De Gemeente Best werkt samen met kunstenaars, bewoners en instellingen in de wijk om te werken aan participatie en welzijn. 

Op een maatschappelijke vraag wordt een creatief antwoord gegeven. Het is een manier om inwoners, instellingen en de wijk een positieve impuls te geven.